top of page

POZNEJTE SVĚT VÝHOD A NADSTANDARTNÍ POJISTNÉ PLNĚNÍ
ZA LEPŠÍ CENY

PŘEHLEDNĚ NA JEDNOM MÍSTĚ.

21Auto.png
Kolo pozzle.png
21Domov.png
  • Sjednáte-li si u nás druhou (či další) pojistnou smlouvu v níže uvedených kombinacích druhů pojištění (ŽIVOT - životní pojištění, AUTO - autopojištění, MAJETEK - pojištění majetku), budete po uplynutí 1 měsíce od uzavření druhé pojistné smlouvy automaticky zařazeni do programu Allianz PLUS. 

  • Platnost Allianz Plus programu se stanovuje na dobu do 31. 3. 2025 s tím, že jeho trvání se prodlužuje vždy o další rok, pokud klientovi nejméně 6 měsíců předem neoznámíme, že Allianz Plus program bude ukončen.
    Tyto podmínky nahrazují dosavadní podmínky Allianz Plus programu a jsou účinné od 1. 4. 2024.

Puzzle ŽA.png

2X VÍCE PĚNEZ ZA ÚRAZ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ

Dojde-li k pojistné události následkem úrazu při dopravní nehodě, navýšíme Vám standardtní pojistné plnění z Vašeho pojištění osob na dvojnásobek až do výše 1 000 000 Kč.

PUZZLE MŽ.png

AŽ 2X VÍCE PENĚZ ZA VÁŽNÝ ÚRAZ, KTERÝ SE STANE V DOMÁCNOSTI KLIENTA

Pokud se Vám stane vážný úraz, ke
kterému dojde ve Vaší domácnosti,
navýšíme standardní pojistné plnění
z pojištění osob na dvojnásobek až do výše 100 000 Kč v rámci jednoho pojistného roku.

Puzzle AM.png

POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ V AUTĚ I VE STŘEŠNÍM BOXU

Odcizení zavazadel z Vašeho auta nebo jejich poškození? (z důvodu havárie, živelní události nebo vandalismu). Uhradíme Vám vzniklou škodu do výše 50 000 Kč v jednom pojistném roce.

bottom of page