top of page

KONEC VELKÝCH TECHNICKÝCH PRŮKAZŮ

Velký technický průkaz k novému motorovému vozidlu nedostanete, co je COC list a k čemu slouží?

KONEC VELKÝCH TECHNICKÝCH PRŮKAZŮ

Místo dvou dokladů jeden, stávající technické průkazy zůstávají platné, na STK osvědčení nezadrží. Tyto průkazy a osvědčení o registraci vozidla (ORV) nahradí jediný doklad, kde jsou ty nejdůležitější technické parametry motorového vozidla. Místo dvou dokladů tak bude tištěn jen jeden.
Klíčové je, že stávající doklady zůstávají nadále v platnosti. Doklady budou odebrány pouze v případě změny, např. prodeje vozidla.
Důležitou informací také je, že technický průkaz vám nebude odebrán ani při návštěvě stanice technické kontroly. Naopak doporučujeme na kontroly technický průkaz vozit s sebou s tím, že i když se objeví nesoulad informací s registrem silničních vozidel, technik kontrolu provede, a navíc nafotí technický průkaz do Informačního systému technických prohlídek, a následně dojde zdarma k odstranění nesrovnalostí.

C.O.C. list - (Certificate of conformity ) je dokument určený k první registraci vozidla, přičemž po této první registraci je znehodnocen, a to zejména příslušným záznamem o provedené první registraci. Na základě platného C.O.C. listu je povinností členského státu zaregistrovat předmětné vozidlo jako nové. Pokud tedy žadatel o registraci požaduje první registraci předmětného vozidla, je nezbytné, aby předložil neznehodnocený C.O.C. list.
Pro přihlášení vozidla k registraci je žadatel povinen podat přihlášku k registraci a současně k ní přiložit požadované dokumenty, kterými je mimo jiné platný C.O.C. list, na základě jehož předložení příslušný úřad provede první registraci daného vozidla v souladu se zákonným postupem.

Žadateli o registraci jsou poté vydány příslušný dokument k vozidlu (osvědčení o registraci silničního motorového vozidla) a tabulky s registrační značkou.

bottom of page